Photography

WELCOME TO MY  WEBSITE 

Photography is my hobby.

At the beginning it was  "black and white" photography. Since 2000, I have been slowly progressing to digital photography.

My first digital camera was a SONY camera. I have tried different makes but I have always returned to SONY products.   All photos on this WEB site were taken by SONY R-1 or  SONY Alfa  350.

Visitor's notice

Some of my other  photos can be seen at:  

 

https://1clubcamera.webnode.com

© 2008 All rights reserved

All photos are:

© 2008 Anthony Hubschmann.

Unless an agreement has been  reached, photos could not be used for any other reproduction.

 

 

CO O MNĚ  ŘÍKAJÍ

Antonín Hübschmann

 Antonín Hübschmann pochází ze staré pražské rodiny architektů, právníků a politiků (jeho dědeček byl ještě poslancem ve Vídni). Narodil se v dramatickém válečném roce 1942 (16. V.) a svůj život prožíval se všemi proměnami a zvraty, které to podivné 20. století přinášelo. Po srpnu 1968 odešel do Austrálie a od roku 1972 žije v Torontu v Kanadě, odkud se pravidelně vrací ( po 89. roce) domů do vlasti.

 Amatérsky se fotografováním začal zabývat již v osmnácti. Tehdy používal aparát Contax  (po dědečkovi) s optikou Zeis a zkoušel černobílé obrázky s běžnými příležitostnými náměty. Seriozně se fotografií věnuje od  devadesátých let a od počátku 21. století i digitálně. Zprvu se soustřeďoval především na květiny a architekturu, po roce 2000 rozšířil svůj zájem

o přírodu v širším kontextu: kanadskou, českou i slovenskou krajinu. Při návratech do Prahy cestoval často spolu se svou starší sestrou, známou romistkou doc. Milenou Hübschmannovou, po Čechách i Slovensku, včetně romských osad a na její přání fotografoval život Romů, romské umělce apod. Fotografie z tohoto okruhu byly publikovány v časopise Džaniben.  Byla to právě Milena H., která ho podnítila, aby své fotografie vystavoval. Jeho první výstava se pak uskutečnila roku 2005 v  Praze v Botanické zahradě UK ve spolupráci s dr. Větvičkou a jejím námětem byly detailní pohledy na květy a květiny. Od té doby A. Hübschmann vystavuje pravidelně na různých místech v České republice i Kanadě (viz seznam) a má svoje stránky na internetu.

 Fotografie postupně zabírala stále významnější místo v životě autora, až téměř vytlačila vše jiné. Zároveň s ním i zrála. Antonín Hübschmann je chodec krajinou s  otevřenýma očima i srdcem a neustálou pozorností k detailu. Není neúčastný pozorovatel, ale člověk, jenž vstupuje dovnitř krajiny a jednotlivého motivu, intenzivně ho prožívá na sebemenší ploše i v monumentálním kontextu. Jeho fotografie jsou pohledem „zevnitř ven“, divákovi objevuje ducha, vnitřní náboj a dynamismus malé i velké krajiny. Myslím, že právě zobrazení přírody, ať v drobném detailu či monumentálním pohledu, je vlastním svébytným dialogem autora se světem, projevem je nalézání sebe.

Samozřejmě – pohotovost aparátu vybízí člověka, aby zachycoval nejen trvalou přírodu, ale i „momentky“ ze života lidské společnosti. Krátké, často neopakovatelné chvilky, které bezděky vypovídají o člověku a společnosti více než mnohé statě. Sem patří i cyklus Jedlíci. Myslím si však, že vlastní doménou A. Hübschmanna zůstává krajina.

A. Hübschmann velmi důkladně pracuje se zachyceným výjevem. Výsledná fotografie je aktem promyšleného přístupu, aniž používá „falešných“ postupů dodatečné montáže. Rozvážně používá barvu. Někdy tak nenápadnou, přirozenou, že zanechává dojem černobílé fotografie. To zejména v případech, když se zaměřuje na zachycení vody, zobrazení její dynamické proměnlivosti, pohybu, hry světla. Tehdy mu i nebe mizí. Jindy barevnost naopak vystupuje jako důležitá součást sdělení, to co sjednocuje nebesa a zem v jeden intenzivní celek, barevnost, před kterou divák v údivu zůstává stát. Práce s detailem je dalším charakteristickým rysem autorova vyjádření. Zdůraznění složitosti a bohatosti tvarosloví např. drobného květu, traviny působí stejně intenzivně a monumentálně jako vypjatá křivka kopce vzpínající se k nebi - detail v kosmickém kontextu. V jeho fotografiích vystupují základní přírodní jevy – voda v mnoha podobách: klidná hladina, prudký vodopád, rozlehlost jezer, linie kopců, osamělost stromů, světlo, mraky atd. jako základní prvky věčného dialogu člověka a světa kolem něj. Zároveň jsou tichým, leč intenzivním vybídnutím diváka, aby nemeškal a vydal se na cestu za tou krajinou.

                                                                                                Dr. Zlata Černá

           

 

Výstavy

 

V České republice:

2005 leden      Botanická zahrada UK v Praze

2005 květen    Galerie Pyros

2005 červen    Smíchovská knihovna

2006 květen    Academia

2007 květen    zámek Hluboš

2007 květen    Kulturní dům Poštovka

2008 květen    zámek Mníšek p. Brdy

2008 květen    Kulturní dům Poštovka

2009 srpen      Klášter Skalka Mníšek p. Brdy

2009 září         MÚ Praha 15

2009 září            Kulturní dům Poštovka

2010 květen    Bystřice u Benešova. Galerie Duc

2010 květen    Kulturní dům Poštovka

2011 květen   Sladovna Písek

2012 duben     Klášter Skalka Mníšek p. Brdy

2012 červen    Sue Ryder - Praha

2012 červen    Turnov divadlo

2013 květen    Poděbrady - Polabské Muzeum

 

 

Kanada Toronto jako člen Windmill Line Kamera Club

 

2006 únor 

2006 listopad

2007 duben

2008 červen

2009 únor

2010 únor

2011 březen

 

Navíc v roce 2009 měl samostatnou výstavu v novém Českém divadle v Torontu

pod názvem “Photographic Images“ 

 

http:/www.photo-a-hubschmann.webnode.cz

 

BULLETIN -Toronto's Downtown Newspaper

Anthony Hubschmann came to Canada from Czech Republic in 1972. The old buildings and churches of Prague stirred his interest at the age of 18 to permanently capture images. Photography was his way to do that. 

When Anthony says things "talk" to him, he is not nuts - he is speaking as a photographer who suddenly sees object at right angle, in just the right  ligth.

"When you walk around it, it hits you. You see something that captures your heart. It's something that is talking to you."

 

© 2008 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode